Pokaż tylko ogłoszenia

Rozpoczęcie roku szkolnego

ogłoszenie dla rodzica

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 roku wg ustalonego harmonogramu. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy uprzejmie uczniów oraz rodziców i opiekunów o kategoryczne przestrzeganie ustalonego porządku. Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

Harmonogram rozpoczęcia roku

 

Rozpoczęcie roku katechetycznego

ogłoszenie dla rodzica

Parafia św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu zaprasza w dniu 1 września na Msze św. o godz. 8.00 oraz 9.00 w górnym kościele wszystkich Uczniów i Uczennice parafii na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego oraz katechetycznego.

Szkolny zestaw podręczników

ogłoszenie dla rodzica

Poniżej obowiązujący w nowym roku szkolnym – zestaw podręczników. Uczniowie otrzymują podręczniki i zeszyty ćwiczeń w szkole, opiekunowie zakupują podręcznik do religii.

Szkolny zestaw podręczników 2020-21

Wyprawka pierwszoklasisty

ogłoszenie dla rodzica

Poniżej lista rzeczy i przyporów szkolnych, które powinien posiadać uczeń klasy pierwszej. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane, cześć z nich uczniowie będą trzymać w imiennych szafkach w klasie. Podręczniki dla uczniów do zajęć edukacyjnych zapewnia szkoła, należy kupić podręcznik do religii.

 

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

 

 

Odbiór wyników egzaminów ósmoklasisty

ogłoszenie dla rodzica

Dyrektor szkoły zaprasza absolwentów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 31 lipca 2020 roku.


Zaświadczenia będą wydawane w sekretariacie
 szkoły.

Uwaga –  w celu zachowania standardów bezpieczeństwa, zaświadczenia będą wydane z podziałem na klasy:

  • 12:00 – 13:00 – klasa VIIIa
  • 13:30 – 14.30 – klasa VIIIb

Wyniki i zaświadczenia mogą odebrać również osoby upoważnione na piśmie przez rodziców absolwenta szkoły.

Absolwenci szkoły oraz osoby upoważnione zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 31 lipca 2020 od godz. 10.00 . Uczniowie otrzymali loginy i hasła w ostatnim dniu egzaminu ósmoklasisty.

 

Półkolonia w naszej szkole

ogłoszenie dla rodzica

Półkolonia 27 lipca – 7sierpnia 2020r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że półkolonia rozpoczyna się 27 lipca 2020r. Prosimy, żeby dzieci przychodziły między godz. 7:30 a 8:00. Proszę pamiętać, aby uczestnicy przynieśli ze sobą uzupełnione załączniki dotyczące procedur bezpieczeństwa (do pobrania na stronie szkoły lub wydrukowane – do odebrania w przedsionku szkoły),jeśli nie zostały oddane wcześniej. Dziecko, które nie będzie miało wskazanej dokumentacji , nie będzie mogło wejść do szkoły. Informujemy też, że dzieci nie zmieniają obuwia.

HARMONOGRAM DNIA

8:00 – 8:30 – zbiórka, omówienie planu dnia

8:30 – 9:00 – śniadanie

9 :00 – 12:30 – zajęcia w grupach wg planu ogólnego i planu pracy grupy

12 :30 – 13:00 obiad

13:00 – 14:30 – zajęcia w grupach wg planu ogólnego i planu pracy grupy

14:30 – 14:45 – podwieczorek (grupy spożywają w klasie)

14:45 – 16:00 – zajęcia w grupach

Zajęcia zostaną zorganizowane w reżimie sanitarnym zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku z czym nie przewidujemy żadnych wycieczek, a jedynie spacery po mieście.

Serdecznie zapraszamy i życzymy przyjemnej zabawy.

Organizatorzy

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej

ogłoszenie dla rodzica

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 11 IM. M. KOPERNIKA W OŚWIĘCIMIU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ JEST WYWIESZONA PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO SZKOŁY DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO JEST DOSTARCZENIE POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU, KTÓRE DOSTĘPNE JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ W PRZEDSIONKU PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO SZKOŁY.

POTWIERDZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO SZKOŁY W DNIACH 29.06-30.06.2020 W GODZINACH PRACY SZKOŁY.

Potwierdzenie woli zapisu

 

Bilans zdrowia 6-latka

ogłoszenie dla rodzica

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

przed rozpoczęciem nauki w szkole w klasie I prosimy o wykonanie i dostarczenie BILANSU ZDROWIA 6-LATKA( wraz z określeniem grupy na zajęcia wychowania fizycznego , celem oceny poziomu rozwoju i zdrowia dziecka z punktu widzenia jego zdrowotnej gotowości szkolnej).

Zadaniem bilansu jest zaplanowanie leczenia lub zajęć korekcyjnych ,umożliwiających wyrównanie ewentualnych zaburzeń rozwoju lub zdrowia przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Badanie bilansowe wykonuje PORADNIA DZIECIĘCA do której dziecko ma złożoną deklarację – termin badania lekarskiego proszę ustalić telefonicznie lub osobiście w Poradni.

Kartę bilansową proszę dostarczyć do gabinetu pielęgniarki lub higienistki szkolnej z chwilą rozpoczęcia nauki dziecka w danej szkole.

W związku z sytuacją epidemii w kraju poniżej tekst Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ

Zakończenie roku szkolnego

ogłoszenie dla rodzica

Zbliża się najbardziej wyczekiwany czas dla uczniów…WAKACJE. Z uwagi na stan epidemiologiczny panujący w naszym kraju, zakończenie roku szkolnego będzie miało inny przebieg niż do tej pory. Uprzejmie prosimy rodziców/opiekunów oraz uczniów o zapoznanie się z harmonogramem odbioru świadectw oraz procedurami sanitarnymi wówczas obowiązującymi.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy uczniów oraz rodziców i opiekunów o nieprzynoszenie upominków, kwiatów oraz innych przedmiotów do szkoły.

Harmonogram odbioru świadectw

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ODBIERANIA ŚWIADECTW

 

 

Konkursy plastyczne – osiągnięcia

konkurs (1)

Uczniowie naszej szkoły brali udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych o różnej tematyce. Wielu z nich otrzymało wyróżnienia i nagrody.

Były to:

– XXVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej k/Żywca:

Oliwia Wieczorek – ucz. kl. 7a – I miejsce w kategorii wiekowej 13-15 lat

Zuzanna Wąsik – ucz. kl.5a – II miejsce w kategorii wiekowej 10-12 lat

Wiktoria Giza – ucz. kl. 2b – III miejsce w kategorii: Mama, Tata i Ja

Natalia Baran – ucz. kl. 5c – III miejsce w kategorii wiekowej 10-12 lat

Sylwia Dyduch – ucz. kl. 7c – wyróżnienie w kategorii wiekowej 13-15 lat

Konkurs ten został objęty patronatem Śląskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

– Powiatowy Konkurs Plastyczny „Kufer wyobraźni” w MDK:

Zuzanna Wąsik – ucz. kl. 5a – wyróżnienie w kategorii klas 4-6

Oliwia Wieczorek – ucz. kl. 7a – wyróżnienie w kategorii klas 7-8

 

–  X Powiatowy Konkurs Plastyczny „Lubię smoki” online w OCK – Sonia Syryńska – Giro – ucz. kl.5c – wyróżnienie udziałem pracy w pokonkursowej wystawie.

 

Gratulacje!!!

1 3 4 5 6 7 11