Pokaż tylko ogłoszenia

Kultura klasyczna

język 3

W myśl założeń polityki oświatowej państwa i “działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy” klasa 8D wzięła udział w lekcji bibliotecznej “Język łaciński na co dzień”. Najpierw uczniowie zapoznali się z wpływem kultury łacińskiej na historię i kulturę w Polsce, a następnie z własnych doświadczeń i zdobytej wiedzy przypominali sobie w jakich okolicznościach wykorzystujemy język łaciński w codziennym życiu. Takie zwroty jak CITO!, P.S. czy De Facto znane są wszystkim i powszechnie stosowane. Aby wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, uczniowie mieli za zadanie wyszukać łacińskie przysłowie, przetłumaczyć je i opisać znaczenie. To wszystko z możliwością wykorzystania TIK.

Galeria zdjęć

Biegi przełajowe

biegi

Dnia 23.09.2022 roku, na boiskach MOSIR-u Oświęcim zostały rozegrane Miejskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. Naszą szkołę reprezentowały cztery drużyny. Młodsza drużyna dziewczyn w składzie: Oliwia Firszt, Maja Mleczko, Julia Szymeczko, Marcelina Ordecka, Antonia Suszyńska, Nikola Pniak i chłopców w składzie: Sebastian Cichoń, Kacper Paluch, Kacper Pietrańczyk, Dominik Pindel, Szymon Więcek, Gabriel Jurkiewicz. Starsza drużyna dziewczyn w składzie: Lena Czarny, Alicja Kostecka, Julia Marchewka, Roksana Greczner, Natalia Macuda, Oliwia Suślik oraz chłopców w składzie: Franciszek Tobiasz, Jan Połącarz, Piotr Kusak, Yuli Syshliuk, Jakub Pędlowski, Piotr Szymocha.

W Miejskich Igrzyskach Dzieci nasze młodsze reprezentacje zdobyły III miejsca. Starsza drużyna dziewczyn wywalczyła IV miejsce natomiast starsza drużyna chłopców uplasowała się na II miejscu w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Dziękujemy naszym wszystkim reprezentantom za wspaniałą postawę w zawodach.

Oświęcim – nasza Mała Ojczyzna

1663887394725

Wykorzystując ostatnie słoneczne chwile, uczniowie klasy 4b wybrali się na niecodzienną lekcję historii. Oświęcim, w którym większość z dzieci spędziła całe życie został odkryty na nowo. Wśród zwiedzanych zabytków były m.in. synagoga, kościół Sióstr Serafitek, zamek, kaplica św. Jacka. Uczniowie dowiedzieli się wiele interesujących faktów z osiemsetletniej historii Oświęcimia, poznali wybitnych oświęcimian i miejsca z nimi związane. Pan Adam Szafraniec, nauczyciel historii w naszej szkole  z wielką pasją i zaangażowaniem odkrywał tajemnice naszego miasta… w tym miejsca z najpyszniejszymi ciastkami i lodami, które oczywiście musieliśmy spróbować.

Galeria zdjęć

Nowoczesna pracownia Montessori już działa!!!

zaj3

Od września zaczęła swoją działalność nowoczesna pracowni Montessori. Uczniowie wszystkich klas będą mogli uczyć się gotować, szyć na maszynie i używać wkrętarek. Oprócz sprzętu AGD znajdują się tam krosna tkackie, i całe zestawy klocków LEGO.

Pierwsze szlify w nowej pracowni stawiali uczniowie klas pierwszych, którzy do wspólnego pieczenia ciast zaprosili rodziców. Klasy 2b i 3a próbowały swoich sił w budowaniu z klocków lego. Wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili, że takie lekcje są super.

Galeria zdjęć

U Misia na urodzinach – klasy 3 w Galerii Książki

IMG_20220921_090532

Klasy 3 uczestniczyły dzisiaj w spektaklu teatralnym pt. “Na misiowych urodzinach”.  Spektakl został przedstawiony przez aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. Został zorganizowany przez MBP Galeria Książki w Oświęcimiu w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego “Koalicje dla Niepodległej”. Uczniowie uczestniczyli w spektaklu w ramach innowacji czytelniczej.

Remont placu zabaw – zakaz korzystania z wszelkich urządzeń

ogłoszenie dla rodzica

Szanowni Państwo,

z przyczyn od nas niezależnych remont placu zabaw rozpocznie się w listopadzie 2022 roku. W związku z tym plac zabaw jest wyłączony z użytkowania ze względów bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o niekorzystanie z urządzeń.

Dyrektor szkoły

Ubezpieczenie uczniów

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw zaleceniom KNF i MEN dotyczącym zawierania ubezpieczeń szkolnych, proponujemy ubezpieczenie bez angażowania placówki, gdzie rodzic indywidualnie decyduje o wyborze wariantu, sam zgłasza dziecko do ubezpieczenia on-line, wszelkie niezbędne dokumenty otrzymuje na wskazany adres e-mail, a płatność odbywa się elektronicznie w formie bezgotówkowej.

Dla uczniów z Państwa szkoły przygotowaliśmy link, który uwzględnia rabat 10 zł.

INTERRISK – ubezpieczenie na każdą kieszeń, do wyboru 8 wariantów ze składką od 24.50 zł rocznie.

https://www.e-nfs.pl/code/mailingtn/teyt

Zamieszczenie linku na stronie www szkoły ułatwia rodzicom uczniów dostęp do tańszej oferty. Polecane jest także przekazanie linku rodzicom poprzez dziennik elektroniczny lub przez wychowawców klas. Jeżeli decyzje o wyborze ubezpieczenia podejmuje Rada Rodziców, wskazane byłoby przekazanie jej linku do zrabatowanej oferty.
W zał. interaktywna ulotka.

Jak przystąpić do ubezpieczenia? KROK 1: Zapoznaj się z ofertą i wybierz odpowiedni dla Twojego dziecka/ dzieci wariant.
KROK 2: Wybierz przycisk „Ubezpiecz się”.
KROK 3: Podaj swój adres mailowy, prześlemy Ci Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zapoznaj się z nimi.
KROK 4: Wypełnij formularz. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia. Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest opłacenie składki za ubezpieczenie na wskazane konto.
KROK 5: Składkę możesz opłacić bezpośrednio przez PAYu lub standardowym przelewem, na indywidualny numer konta, który otrzymasz od nas w mailu o tytule Deklaracja Ubezpieczenia.
KROK 6: Wyślemy do Ciebie maila z informacją o wybranym zakresie ubezpieczenia, wysokości składki, okresie ubezpieczenia, sposobie i terminie płatności składki.
KROK 7: Po opłaceniu składki otrzymasz od nas certyfikat potwierdzający ochronę.

Ubezpieczenie NNW szkolne obejmuje wypadki w domu i w szkole, na podwórku i na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na wycieczkach, a nawet na wakacjach. Wszystkie warianty zawierają wyczynowe uprawianie sportu. Ubezpieczamy małe i duże dzieci oraz studentów do 25 roku życia. Ubezpieczenie NNW działa 7 dni w tygodniu 24 h na dobę na całym świecie.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

Pozdrawiamy serdecznie

POL Brokers Sp. z o.o.
wyłączny pełnomocnik Narodowego Funduszu Składkowego

InterRisk NNW

Komunikat MEN

ogłoszenie dla rodzica

Wprowadzenie od 1 września 2022 r. przepisów umożliwiających przejście na naukę zdalną w sytuacji zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów z powodów nadzwyczajnych np. wichury, zalania szkoły, nie stanowi podstaw do rezygnacji z realizacji zadań własnych gminy, w szczególności z organizacji zaopatrzenia w ciepło jakiejkolwiek placówki edukacyjnej na obszarze gminy.

Przepisy o możliwości zawieszenia zajęć na czas oznaczony odnoszące się do niskich temperatur lub zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów funkcjonują od 2003 r. Regulują sytuacje nieprzewidziane, o charakterze losowym, natomiast nie zwalniają i nie mogą być pretekstem dla organu prowadzącego do rezygnacji z obowiązków określonych w przepisach prawa.

Funkcjonowanie szkół a kryzys energetyczny

W sytuacji problemów związanych z realizacją zadań własnych gminy zwracamy się do dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych o kontakt z kuratorami oświaty i poinformowanie o zaistniałych problemach.

Rząd RP przygotował szereg rozwiązań osłonowych m.in. dla jednostek systemu oświaty. Przewidziane są rekompensaty, dodatki, zamrożenie cen gazu, a także środki dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie wzrostu cen energii, zakupu opału.

Nie widzimy przesłanek do tego, aby organy prowadzącego rezygnowały ze stacjonarnego funkcjonowania placówek w związku ze wzrostem cen energii czy brakiem opału.

Działania osłonowe dla JST

W celu łagodzenia kryzysu energetycznego, Rząd RP podejmuje działania osłonowe. Dzięki rozwiązaniom przyjętym w ustawie z  26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, do końca 2023 r. m. in. szkoły, przedszkola będą korzystać z zamrożonych cen gazu.

Ponadto Rząd  ma do przekazania jeszcze w tym roku dodatkowe 13,6 mld zł na zadania publiczne, w tym  z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła. Środki samorządy mogą przeznaczyć na bieżącą działalność, w tym funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych. Gminy dostaną od 2,9  mln zł, powiaty  od 6,1 mln zł, a województwa od 32,7 mln zł. Sejm 2 września br. przyjął nowelizację ustawy o dochodach JST, w której znalazły się te rozwiązania.

Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają w sezonie grzewczym – od października do kwietnia  rekompensaty za poniesione koszty wzrostu cen ciepła i  podgrzania wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej – m.in. szpitali czy szkół. Działania te są możliwe dzięki rozwiązaniom przyjętym przez Sejm 2 września br. w nowelizacji ustawy o dochodach JST.

Jednostki systemu oświaty otrzymają jednorazowy dodatek na pokrycie 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania za sezon za zakupiony: węgiel kamienny, brykiet, pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, pelet drzewny, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy, wykorzystywany do ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie i wypłatę będzie miała maksymalnie miesiąc. Ta rekompensata jest możliwa dzięki przyjętej nowelizacji ustawy  z 2 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

 

Biuro Ministra MEiN

Epsilon

epsilon1
Czwartoklasiści Jedenastki uczestniczą dziś w programie profilaktycznym EPSILON – głównym celem tego programu jest rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych uczniów oraz poprawa ich psychospołecznego funkcjonowania, a także wsparcie wychowawców w ich działaniach wychowawczych w zespole klasowym.
Wychowawcy klas 4 wezmą udział w szkoleniu w ramach programu EPSILON już 11 października 2022 r. (wtorek) w godz. od 15:00 do 18:00 w MBP w Oświęcimiu.

 

Archipelag skarbów

Archipelag

Ósmoklasiści Jedenastki uczestniczą w programie ARCHIPELAG SKARBÓW – to program, który opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej, w którym przyjmuje się, że „treści programu muszą dotyczyć kluczowych rozwojowo tematów i uruchamiać głębokie, silne motywacje skłaniające do zgeneralizowanej zmiany postępowania” .Program odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w miłości i życiu osobistym oraz realizacją życiowych pasji.

1 2 3 4 137