Pokaż tylko ogłoszenia

Praca świetlicy w dniu 1 września

ogłoszenie dla rodzica

W dniu 1 września świetlica szkolna czynna będzie 7.30-12.30

Autobus szkolny

autobus

1 września 2021 r. autobus szkolny będzie kursował: rano do szkoły o godz. 7.20 z pierwszego przystanku w Monowicach, odwóz ze szkoły o 12.30.

Od 2 września 2021 r.  rano kurs autobusu szkolnego o 7.20 z pierwszego przystanku w Monowicach, po lekcjach odjazd o 14.40.

Trasa autobusu szkolnego:
Monowice:
ul. Fabryczna
ul. Polowiecka 1
ul. Polowiecka 2
ul. Dąbrówki
ul. 3 Maja
ul. Gospodarcza
Poręba Wielka
ul. Pod Dębem
ul. Pod Borem
SP11

Obiady

ogłoszenie dla rodzica

Od września serdecznie zapraszamy na obiady uczniów klas pierwszych, uczniów nowo przyjętych oraz pozostałych uczniów, którzy jeszcze nie korzystali z obiadów w naszej szkole.

Informacja dodatkowa: DOTYCZY WYŁĄCZNIE WRZEŚNIA

Uczniowie klas pierwszych proszeni są o pozostawienie wiadomości u wychowawcy klasy lub telefonicznie u intendenta szkoły o chęci korzystania z posiłku.

Uczniowie klas od II- VIII korzystający z obiadów we wrześniu 2021 r. proszeni są o pozostawienie wiadomości do dnia 2 września 2021 r. (tj. do wtorku) poprzez aplikację Librus, telefonicznie lub osobiście u intendenta szkoły o korzystaniu z obiadu (informacja ta dotyczy również uczniów, który chcą wypisać się z obiadów).

Kwota do zapłaty (kl. II-VIII) za wrześniowe obiady zostanie podana indywidualnie dla każdego rodzica w aplikacji Librus ( po odliczeniu zwrotek za czerwiec).

Informacja ta niezbędna jest do zaplanowania zakupów na pierwsze dni września.

Obiady będą wydawane od dnia 6 września 2021 r.

Intendent

Oferta ubezpieczenia dla uczniów

ogłoszenie dla rodzica

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące ubezpieczenia dla uczniów. Przypominamy, że placówka nie pośredniczy w wyborze ubezpieczenia, tylko przesyła oferty. Wybór ubezpieczenia lub rezygnacja z niego jest sprawą indywidualną rodzica/opiekuna prawnego.

 

Komunikat_kontynuacja_placowka_GENERALI

Oferta_dziecko_

Pytania w sprawie szczepień uczniów – specjalny adres mailowy

ogłoszenie dla rodzica

Od 25 sierpnia działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl, na który rodzice i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości odpowiadają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zachęcamy rodziców, którzy mają wątpliwości związane ze szczepieniami dzieci, do skorzystania z możliwości zadawania pytań ekspertom.

Wyprawka dla pierwszaka

ogłoszenie dla rodzica

Poniżej znajduje się wykaz materiałów papierniczych, w które zaopatrzony powinien być uczeń klasy 1. Wyprawkę należy dostarczyć do szkoły w podpisanych reklamówkach 2 września i pozostawić na portierni.

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 

 

“Dobry Start”

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu “Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Pracownicy ZUS będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+ – zarówno w placówkach ZUS  jak i w mobilnych punktach wsparcia. Wykaz aktualnych dyżurów można znaleźć pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start/dyzury-dobry-start

infografika Dobry Start inf. ogólne - poziom

infografika Dobry Start - poziom

 infografika Dobry Start - pion

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu

ogłoszenie dla rodzica

Od 2 lipca od godz. 10.00 można już uzyskać informacje o wynikach egzaminów ósmoklasisty. Na egzaminie uczniowie otrzymali login i hasło do systemu informacji .

Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie mogą odbierać z sekretariatu szkoły w dniu 9 lipca wg ustalonego porządku podanego poniżej.

Harmonogram odbioru zaświadczeń

Ze względu na reżim sanitarny prosimy o stosowanie się do zaleceń i informacji z powyższego komunikatu.

Autobus

autobus

W dniu dzisiejszym tj. 25 czerwca, autobus do Monowic odjeżdża o godz. 11.30

Harmonogram zakończenia roku szkolnego

ogłoszenie dla rodzica

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 25 czerwca wg zamieszczonego poniżej harmonogramu.

harmonogram wejść 2020-2021.docx 

Uroczysta msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w kościele św. Maksymiliana odbędzie się o godz. 8.00 oraz 9.00

1 2 3 4 5 123